Mọi người đều có quyền hạnh phúc

Gabriela có hội chứng down và Fabio bị chứng chậm phát triển tâm thần nhẹ chụp cùng cô con gái của họ Valentina. Valentina được sinh ra không có một khiếm khuyết về tâm thần, em bé là một đứa trẻ bình thường.

Mọi người đều có quyền được hạnh phúc. Gia đình này thật tuyệt vời.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply