Michael Jurogue Johnson – Họa sĩ nổi tiếng có Hội chứng Down

Michael Jurogue Johnson là một họa sỹ. Anh vẽ hầu như mỗi ngày, và làm việc trong ngành tiểu thủ công nghiệp. Michael sinh ra với Hội chứng Down, nhưng anh cũng sinh ra với một giác quan kỳ diệu, một khả năng cảm nhận sự đặc biệt từ những điều đơn giản nhất, một khả năng hài hước, một sự nhạy cảm trong giao tiếp. Nghệ thuật đã mở ra thế giới của Michael.

Nhiều cá nhân và tổ chức đã giúp Michael trên con đường anh đi, bằng cách đặt mua tranh và bưu thiếp của Michael, điều này giúp anh có thể trang trải chi phí liên quan đến hoạt động nghệ thuật.

Dưới đây là một số bức tranh của Michael

Moonsong 8 (Tranh sơn dầu)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply