Lời khuyên từ một cái cây

  • Đứng thẳng và luôn ngẩng cao đầu.
  • Nghĩ khác và làm khác.
  • Luôn nhớ gốc rễ của mình.
  • Uống nhiều nước.
  • Biết hài lòng với vẻ đẹp tự nhiên của bản thân.
  • Tận hưởng cuộc sống xung quanh ta!
  • Lời khuyên từ một cái cây
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply