LHQ đưa vấn đề người khuyết tật vào chương trình nghị sự

Theo UNDP tại Việt Nam, ngày 24/9, các vị lãnh đạo trên thế giới sẽ gặp nhau tại Cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc về Người khuyết tật và Phát triển. Việt Nam có 1 đại diện tham dự.

A visual identity created for the High-level meeting of the General Assembly on disability and development with the text 'Break Barriers: Open Doors' that also includes symbols of a key and keyhole.

Cuộc họp lần này có mục đích xem xét và thông qua nghị quyết kêu gọi phát triển mang lại lợi ích cho người khuyết tật – tạo cơ hội cho người khuyết tật có được việc làm đầy đủ và có năng suất, công việc phù hợp và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Cuộc họp có sự tham gia của hơn 800 đại diện của các tổ chức của người khuyết tật.

Ước tính 15% dân số thế giới là người khuyết tật, 80% trong số đó đang sống ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, theo UNDP, hiện nay các quyền của người khuyết tật trên thế giới “chưa được chuyển hóa đầy đủ thành sự tham gia của người khuyết tật vào các mục tiêu phát triển được quốc tế đồng thuận”.

Văn kiện được đưa ra tại cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm khả năng tiếp cận và sự tham gia của người khuyết tật vào tất cả các khía cạnh của sự phát triển và cần thiết phải có sự quan tâm thích đáng đến tất cả người khuyết tật trong chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc trong giai đoạn sau năm 2015.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon từng nói: “Một thế giới công nhận các quyền của người khuyết tật, bảo đảm rằng người khuyết tật có thể là những thành viên hữu ích của cộng đồng và dân tộc mình và tạo ra một môi trường có thể tiếp cận và có sự tham gia của mọi người, sẽ là một thế giới mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta – khuyết tật cũng như không có khuyết tật”.

Liên Hợp Quốc khuyến khích cộng đồng quốc tế “nắm bắt mọi cơ hội để đưa vấn đề khuyết tật” vào chương trình nghị sự phát triển toàn cầu và quan tâm thích đáng đến vấn đề khuyết tật trong chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 của Liên Hợp Quốc.

Nguyễn Phương Anh, người được mệnh danh là “Cô gái xương thủy tinh”, đại diện những người khuyết tật của Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động của Liên Hợp Quốc ở New York.

An Nhiên

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply