Kỹ năng hoạt động xã hội cho trẻ có hội chứng down

Những kỹ năng xã hội cho phép trẻ tạo mối quan hệ tốt với những người khác . Thông qua các mối quan hệ , trẻ học được các giá trị của gia đình và xã hội. Theo các nhà chuyên môn thì trẻ bị hội chứng down có thể bị chậm phát triển về nhận thức và xã hội, vì vậy trẻ gặp khó khăn trong việc tự điều chỉnh hành vi của bản thân. Tuy nhiên, các hoạt động như vui chơi, hoạt động nghệ thuật, thể thao và khiêu vũ có thể giúp phát triển các kỹ năng xã hội ở trẻ em có hội chứng down .

Hoạt động vui chơi

Việc chậm phát triển kỹ năng vận động chậm ở trẻ có hội chứng down làm ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia các hoạt động vui chơi cùng với các trẻ kgác. Điều này cho thấy những trẻ này có thể yêu cầu được trợ giúp nhiều hơn để chơi với đồ chơi và các hoạt động vui chơi . Điều quan trọng là người lớn tìm cách để giúp đỡ hoặc tạo điều kiện cho trẻ em có hội chứng down tham gia vào các hoạt động vui chơi chung với các trẻ khác vì nó giúp trẻ tìm hiểu, nhận biết và hình thành các mối quan hệ cũng như phương thức hợp tác với những người khác .

Trị liệu bằng nghệ thuật

Liệu pháp trị liệu bằng nghệ thuật có thể cải thiện những kỹ năng hoạt động xã hội ở trẻ em có hội chứng down . Tré có hội chứng down có những điểm hạn chế như trương lực cơ thấp,khó khăn trong cử động và xử lý thông tin, điều này khiến trẻ gặp khó khăn trong việc phát triển các hoạt động xã hội. Thông qua trị liệu bằng phương pháp nghệ thuật, sẽ cho phép người tham gia học cách di chuyển và cử động thân thể của mình, tham gia vào các hoạt động tập thể và sử dụng hoặc học cách biểu hiện ngôn ngữ cơ thể .

Trị liệu bằng âm nhạc

Trị liệu bằng âm nhạc được sử dụng như là một phương pháp quan trọng trong quá trình trị liệu nhằm giúp trẻ tạo được sự phát triển về mặt thông tin, phát triển nhận thức xã hội, phát triển cảm giác vận động và nhận thức ở trẻ. Trị liệu âm nhạc giúp học viên phát triển hành vi tự nhận thức, sự tự tin và khả năng hoà đồng với xã hội thông qua ca hát, vui chơi và di chuyển theo giai điệu của âm nhạc, của lời ca, tiếng hát. Âm nhạc kích thích phát triển nhận thức và có thể tạo điều kiện cho sự phát triển của các hoạt động tinh, cũng như các kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ em có hội chứng down , những kỹ năng này cho phép trẻ em thể hiện bản thân và giao tiếp với các bạn.

Khiêu vũ theo chủ đề

Khiêu vũ có thể giúp những người khuyết tật về trí tuệ và chậm phát triển vượt qua thách thức của bản thân họ và học các kỹ năng xã hội quan trọng . Việc kết hợp kỹ thuật khiêu vũ với các hoạt động sân khấu và các bài tập trị liệu có thể cải thiện tâm trí và giúp phát triển trạng thái biểu hiện tình cảm cho người bị khuyết tật trí tuệ, ví dụ như hội chứng down. Ví dụ khi khiêu vũ, người khiêu vũ phải nhảy, phải chuyển động , chẳng hạn như nhảy hoặc đi trên đầu ngón chân, căng và giãn cơ bắp, những hoạt động này giúp cải thiện việc kiểm soát và phối hợp giữa các cơ và hệ thần kinh, cũng như giúp phát triển các kỹ năng xã hội.

Traimoxanh dịch từ http://www.livestrong.com; đề nghị ghi rõ link khi sử dụng bài dịch

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply