kho_hac_thanh_tai_thuoc_dang_da_tat

Khổ học thành tài, thuốc đắng dã tật

Khổ học thành tài, thuốc đắng dã tật.

kho_hac_thanh_tai_thuoc_dang_da_tat

Trong dân gian có câu : ”Khổ học thanh tài” chứ không có ai nói :” Sướng học thành tài”. Nói như vậy để thấy sự học mà sung sướng rồi có kết quả tốt đẹp là rất hiếm mà dường như không có.  Ngay nay các phương tiên vật chất phục vụ cho việc học tập nghiên cứu đã tốt lên rất nhiều so với hàng chục năm qua nhưng sự KHỔ HỌC thời nào cũng vậy, nó vẫn y nguyên. Sự KHỔ HỌC vẫn y nguyên bởi vì nó vân đòi hỏi sụ nỗ lực, kiên trì, nhẫn nại học tập của người đi học chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào các công cụ và phương tiên cua việc học tập. Bậc làm cha mẹ nào cũng muốn con cái mình sung sướng mọi lúc, mọi nơi, từ khi sinh ra đến khi mất đi, đôi khi sự muốn thái quá ấy lại đi trái quy luật vì mình không thể học thay, làm thay con cái mình được.  Xin được  trích đăng bài viết trong trang web Lối Sống hàng Ngày chia sẻ về vấn đề này: 

Nhà giáo dục Cơ Đốc và tác giả Howard Hendricks cảnh báo phụ huynh không nên mua chuộc hay đe dọa con cái để chúng vâng lời. Những gì chúng cần là sự cứng rắn, yêu thương và sửa phạt. Hendrick nhớ đến một ngôi nhà, nơi một em học sinh trung học với đôi mắt sáng ngồi đối diện ông. Mẹ em nói với giọng điệu đúng của bậc cha mẹ.“Sally, ăn khoai tây đi”. “Sally, không ăn khoai tây thì con không được ăn tráng miệng đâu”. Sally nháy mắt với Hendricks. Đủ biết rằng, người mẹ đã dọn phần khoai tây và đưa kem cho Sally. Ông thấy trong trường hợp này thì cha mẹ vâng phục con cái chứ không phải là “hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình” (Ê-phê-sô 6:1). Nhiều cha mẹ thấy sợ khi làm điều họ biết là tốt nhất cho con mình. Họ sợ chúng quay lại chống trả họ và nghĩ họ không yêu chúng. Hendricks nói “Mối quan tâm chính của bạn không phải là chúng nghĩ gì bây giờ mà là trong 20 năm nữa.”

Ngay cả sự sửa phạt của Cha Thiên Thượng kính yêu của chúng ta cũng đau đớn. Nhưng sau đó (có lẽ nhiều năm sau đó) sẽ “sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy” (Hê-bơ-rơ 12:11). Là bậc cha mẹ yêu thương con cái, dám lắm chúng ta có ít tầm nhìn lâu dài hơn Cha Thiên Thượng chăng?

[quote]

 Cha mẹ phải nhớ điều này

Dạy con biết sống quân bình luôn luôn

Kỷ luật cộng với tình yêu

Giúp con tránh khỏi con đường tội nhơ. —D. De Haan

[/quote]

 

[quote]”Cách chắc chắn nhất làm cho cuộc đời con bạn khổ cực là nhân nhượng với chúng.”[/quote]

nguồn: http://vietnamese-odb.org/2013/06/28/kh%E1%BB%95-h%E1%BB%8Dc-thanh-tai-thu%E1%BB%91c-d%E1%BA%AFng-da-t%E1%BA%ADt/

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply