I always feel happy, you know why?

William Shakespeare said:46298_424936024234531_1697808602_n

I always feel happy, you know why?

Because I don’t expect anything from anyone

Expectations always hurt …

Life is short …

So love your life …

Be happy and keep smiling

Before you speak, Listen

Before you write, Think

Before you spend, Earn

Before you pray, Forgive

Before you hurt, Feel

Before you hate, Love

That’s Life .

Feel it, Live it & Enjoy it

William Shakespeare đã nói rằng:

Tôi luôn thấy hạnh phúc, bạn có biết vì sao không?

Bởi vì tôi không bao giờ mong muốn bất cứ điều gì từ bất kỳ ai

Những mong muốn như vậy bao giờ cũng mang lại tổn thương…

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, vì vậy hãy trân quý cuộc sống…

 Hãy luôn hạnh phúc và mỉm cưởi

Hãy lắng nghe trước khi mở lời

Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt bút viết

Hãy kiếm đủ trước khi nghĩ đến việc chi tiêu

Hãy tha thứ trước khi cầu nguyện

Hãy cảm thông trước khi cảm thấy bị tổn thương

Hãy yêu thương trước khi ghét bỏ.

Cuộc sống vốn là vậy

Hãy sống, cảm nhận và thưởng thức.

527874_406371082756080_957384812_nTôi luôn thấy hạnh phúc

Bạn có biết vì sao?

Vì tôi không đòi hỏi

Dù sang-hèn-thấp-cao

Đòi hỏi gây thương tổn

Làm “dậy sóng ba đào”

 Cuộc đời ta ngắn ngủi

Hãy trân quý, tri ân

Lắng nghe trước khi nói

Đặt bút viết – suy tư

Đừng ham mê, tham đắm

“Tri túc” – lạc tâm thân

imagesTha thứ khi cầu nguyện

Đừng ghét, hãy yêu thương

Cảm thông khi thương tổn

Cuộc sống vốn là vậy

Hãy rộng mở, bao dung

Sống, sẻ chia, đón nhận

Thưởng thức mọi hồng ân.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply