Hỏi và Đáp

Hỏi: Bad hãy cho biết ngày sinh của mình.

Đáp: Ngày 30 tháng 12.

Hỏi: Năm nào?

Đáp: Năm nào cũng vậy. 

(theo NCĐT)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply