Hỏi và Đáp

Hỏi: Bad hãy cho biết ngày sinh của mình.

Đáp: Ngày 30 tháng 12.

Hỏi: Năm nào?

Đáp: Năm nào cũng vậy. 

(theo NCĐT)

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply