Hỏi đáp

Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates, nhà hiền triết xứ Hi Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết xứ Milet đã trả lời một cách dễ dàng. 

 Hỏi đáp

1. – Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhứt?

 Thượng Ðế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.

2. – Trong các vật, vật nào đẹp nhứt?

– Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Ðế.

3. – Trong các vật, vật nào lớn nhứt?

– Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.

4. – Trong các vật, vật gì vững bền nhứt?

– Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.

5. – Trong các vật, vật nào tốt nhứt?

– Ðức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.

6. – Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhứt?

– Tư tưởng, vì trong một khắc nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.

7. – Trong các vật, vật chi mạnh nhứt?

– Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhứt.

8. – Trong các việc, việc chi dễ làm nhứt?

– Khuyên bảo.

9. – Trong các việc, việc nào khó nhứt?

– Tự biết mình.

 

002

Nguồn: Sưu tầm

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply