Hoạt động ngoài trời cho trẻ ở tuổi nhà trẻ – Xúc cát

Hoạt động ngoài trời cho trẻ ở tuổi nhà trẻ

Tập hợp những vật liệu cần thiết. Gồm có một chiếc hộp giấy, hoặc một chậu nhựa. Bạn đổ đầy cát hoặc đá răm nhỏ, mịn hoặc sỏi vào bên trong hộp. Nếu bạn không muốn bé bị bẩn thì bạn có thể đổ vào trong hộp đỗ khô, mì ống hoặc gạo. Sau đó, bạn bỏ vào hộp một số dụng cụ xây dựng như xe tải, xô nhựa và xẻng xúc.

[IMG_3487.JPG]

Khuyến khích con bạn dùng xẻng để xúc cát trong hộp đổ vào xô cho tới khi đầy thì bạn lại khuyến khích con xúc ngược lại từ xô đổ vào hộp.

Hoặc bạn có thể khuyến khích con bạn dùng xẻng đào một cái hố thật sâu rồi cho xe tải nhỏ chui vào hố sâu đó.

[IMG_3468.JPG]

Hãy chuẩn bị sẵn sàng nước tắm cho con bạn vì bé cần tắm sau khi chơi cát.

 

Nguồn: http://www.notimeforflashcards.com – traimoxanh dịch và biên tập, đề nghị ghi rõ link khi sử dụng bài dịch

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply