Học số và số đếm theo phương pháp Montessori

Montessori: Phương pháp dạy trẻ của nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870-1952) giúp trẻ phát huy sáng kiến và năng lực thay vì nhồi nhét kiến thức.

1. Học đếm bằng viên sỏi

Độ tuổi: Từ 2 tuổi rưỡi trở lên

Thời gian học: Trong 10 phút

Mục tiêu:

 • Dạy trẻ biết đếm.
 • Dạy trẻ nhận biết chữ số

Đồ dùng dạy học:

 • 5 chiếc bát, mỗi chiếc đựng một thẻ có chữ số từ 1 đến 5.
 • 1 chiếc hộp đựng 15 viên sỏi nhỏ bên trong
 • 1 chiếc khay hoặc bàn (không bắt buộc phải có)

Chỉ dẫn:

 • Giải thích và đặt từng chữ số gắn nam châm hoặc thẻ số vào trong từng chiếc bát theo thứ tự từ 1 đến 5, vừa đặt chữ số vào bát bạn vừa dạy con bạn học thuộc chữ số trong bát.
 • Nhặt 1 viên sỏi, đếm 1 và đặt viên sỏi đó vào trong chiếc bát có đựng thẻ số có chữ số 1. Tiếp đó, nhặt 2 viên sỏi, đếm thật to và đặt vào trong chiếc bát có chứa thẻ số có chữ số 2. Làm tiếp việc này cho đến chữ số cuối cùng.
 • Đặt lại đồ dùng vào từng hộp tương ứng và khuyến khích con bạn cố gắng thực hành.

2. Dùng 4-in-row học đếm

Tuổi: Từ 2 tuổi rưỡi

Mục tiêu: Dạy trẻ học đếm theo phương pháp vừa chơi, vừa học

Dụng cụ:

Chỉ dẫn:

 • Hướng dẫn trẻ bằng cách đặt một chiếc thẻ lên trên bảng và nói “Một” và hai chiếc thẻ lên trên bảng rồi nói “Hai”, bạn nói với con bạn rằng ở ô số một thì đặt một chiếc thẻ,….ô có số hai thì đặt hai chiếc thẻ. Vậy ô số ba thì phải đặt mấy chiếc thẻ?
 • Khuyến khích con bạn làm giống như vậy từ số “Ba” đến “Năm”

3. Học từ số 1-10

Tuổi: Từ hai tuổi rưỡi

Thời gian hoạt động: 5-10 phút

Mục tiêu:

 • Giúp trẻ nhận biết chữ số

Dụng cụ

 • Một bộ thẻ số từ 1-10

Hướng dẫn hoạt động:

 • Đặt những tấm thẻ nhớ theo hàng, thứ tự từ 1-10.
 • Chỉ vào từng tấm thẻ và đọc từ 1-10; sau đó yêu cầu con bạn đọc theo bạn từ 1-10.
 • Lật úp mặt thẻ số của tất cả các thẻ.
 • Lật ngửa một thẻ số bất kỳ, ví dụ lật ngửa mặt thẻ số 7.
 • Chỉ thẻ số 7 và hỏi con bạn đó là số mấy?
 • Sau đó, hỏi bé số trước số 7 và số sau số 7 là số mấy? Tiếp đó, bạn lật ngửa mặt thẻ lên để cho bé thấy được kết quả của bé đúng hay sai.
 • Lật úp tất cả các thẻ số. Bạn lặp lại trò chơi bằng cách lật ngửa một tấm thẻ số bất kỳ khác và hỏi con bạn đó là số mấy?

Bạn có thể chơi bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ bạn lật ngửa tấm thẻ số trước và sau, rồi hỏi con bạn số mấy là số ở giữa. Khi con bạn trả lời, hãy lật ngửa tấm thẻ đó lên để bé thấy được mình đúng hay sai.

4. Học đếm và số với cốc và thẻ số

Tuổi: Từ 2 tuổi rưỡi

Thời gian hoạt động: 5-10 phút

Mục tiêu:

 • Dạy trẻ đếm một cách đơn giản, logic và có hệ thống giúp trẻ nhỏ dễ hiểu

Dụng cụ:

 • 55 hòn bi (hoặc thẻ số, cúc, đòng xu, sỏi, đá,v…v.)
 • 10 chiếc cốc
 • Thẻ số từ 1-10

Hướng dẫn hoạt động:

 • Chỉ số 1 và yêu cầu bé đặt 1 viên bi vào trong chiếc cốc có thẻ số 1.
 • Lặp lại hoạt động cho tất cả các chữ số còn lại.

Lưu ý: Nếu bạn biết rằng con bạn đặt sai số lượng viên bi vào trong một chiếc cốc, bạn không nên sửa sai cho con bạn ngay lập tức. Khi bé đã hoàn thành công việc, bạn nói “Hãy kiểm tra xem chúng ta đã bỏ đúng số viên bi vào trong cốc hay chưa.” Khi bạn và bé cùng nhau đếm số bi, cho phép con bạn tìm ra chiếc cốc mà bé đã đếm sai.

5. Nhận biết số và số đếm

Tuổi: Từ 2 tuổi rưỡi

Thời gian hoạt động: 5-10 phút

Mục tiêu:

 • Dạy nhận biết chữ số

Dụng cụ:

 • Một bộ thẻ chữ số từ 1-10 với những thẻ hình ảnh có số lượng tương đương
 • Một đĩa dùng đựng các thẻ hình ảnh với một mặt trắng đặt ngửa lên

Hướng dẫn:

 • Đặt những thẻ số theo hàng, thứ tự từ 1-10.
 • Lật thẻ hình ảnh và đếm số lượng hình trong thẻ. Ví dụ, đếm số trẻ em “một, hai, ba”
 • Khớp giữa số hình trong thẻ tranh và thẻ số. Ví dụ, đặt thẻ với 3 hình em bé dưới thẻ số có chữ số 3.
 • Yêu cầu con bạn lật tấm thẻ hình tiế theo và chỉ số hình ảnh có trong tấm thẻ.
 • Yêu cầu con bạn tìm tấm thẻ số phù hợp với số lượng hình ảnh trên tấm thẻ hình ảnh.
 • Lặp lại động tác trên cho tất cả các tấm thẻ còn lại cho đến khi bạn khớp được toàn bộ thẻ số với thẻ hình ảnh.

Traimoxanh sưu tập và dịch từ elainengfriis.blogspot.com, đề nghị dẫn nguồn khi sử dụng bài dịch

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply