Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

Trích những lời khai thị vàng ngọc của Tịnh Không Pháp Sư.

Aung Kyaw Htet (46)

Aung Kyaw Htet (45)

 

Aung Kyaw Htet (1)

Aung Kyaw Htet (8)

 

Aung Kyaw Htet (15)

Aung Kyaw Htet (58)

Aung Kyaw Htet (26)

 

Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply