Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

Trích những lời khai thị vàng ngọc của Tịnh Không Pháp Sư.

Aung Kyaw Htet (46)

Aung Kyaw Htet (45)

 

Aung Kyaw Htet (1)

Aung Kyaw Htet (8)

 

Aung Kyaw Htet (15)

Aung Kyaw Htet (58)

Aung Kyaw Htet (26)

 

Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

 

Share this:
Share this page via EmailShare this page via Stumble UponShare this page via Digg thisShare this page via FacebookShare this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply