Giao phó cho Chúa

Marge và Ed Bridges đã bỏ ra gần hai mươi năm để cố gắng tìm ra phương pháp tốt nhất chăm sóc đứa con trai của họ bị chậm phát triển (hội chứng Down). Họ cố gắng đủ mọi cách, như tìm một gia sư dạy riêng cho con họ, rồi gởi con đi học ở một trường đặc biệt cho trẻ khuyết tật… nhưng dường như không có kết quả đáng kể nào. Sau nhiều nỗi lo lắng buồn phiền, họ quyết định giao phó cho Chúa và để con của mình ở nhà, chính họ tự chăm sóc cho cháu.

Nhiều phụ huynh có con em mắc chứng bệnh nầy đã tìm đến họ, và ngày qua ngày, căn nhà của đôi vợ chồng trẻ nầy đã được sửa sang để trở thành một trung tâm cho các trẻ em chậm phát triển. Chính hai người hằng ngày đã tận tụy giúp đỡ nhiều đứa trẻ chậm phát triển khác như đã chăm sóc cho con mình. Hiện nay có khoảng hơn 400 trẻ ở Texas cùng chứng bệnh đang được chăm sóc tại đây.

Có những vấn đề mà chúng ta dường như không thể vượt qua nổi, dù đã xoay xở nhiều cách. Những nan đề thường làm cho chúng ta bế tắc, sầu muộn và bối rối. Khi các môn đồ của Chúa Giê-su hỏi Ngài rằng, làm sao họ có thể mua thức ăn cho đám đông hơn năm ngàn người đang đói. Ngài truyền rằng: “Không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn.” (Ma-thi-ơ 14:16.) Điều đó quả thật vượt quá sức các môn đồ, Chúa biết như thế, nhưng Ngài cũng biết rằng nó không vượt quá sức của Ngài. Ngài muốn thực hiện nhiều điều lạ lùng bằng sự cộng tác với con cái Chúa.

Khi bạn cùng đường, bí lối, hãy tin rằng đó là lúc Chúa sẽ ban cho bạn cơ hội và sức mạnh để vượt qua và tìm ra giải pháp. Hãy phó thác mọi khó khăn của chúng ta cho Chúa, Ngài là Đấng toàn năng, và là Đấng hay săn sóc chúng ta. Không có điều gì là vượt quá sức của Chúa, phần chúng ta chỉ hãy tin cậy mà thôi. 

Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.Ê-phê-sô 6:10

Nguồn: http://my.opera.com/hosana/blog/show.dml/12368992

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply