Giai đoạn 2012 – 2015: Phục hồi chức năng cho khoảng 60.000 trẻ em và người khuyết tật

Hàng năm 70% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau; khoảng 60.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. Đó là một trong những mục tiêu cụ thể giai đoạn 2012 – 2015 của Đề án Trợ giúp người khuyết tật vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý

 Phấn đấu 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệt sớm các dạng khuyết tật; 60% trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 30% người khuyết tật được trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin truyền thông.

Trong giai đoạn 2012 – 2015, ít nhất 50% công trình là trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.

 Ít  nhất 50% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương.

 Giai đoạn 2016 – 2020, phấn đấu hàng năm 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 90% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; 30% người khuyết tật được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật; 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

80% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực về quản lý, chăm sóc, hỗ trợ, tổ chức điều hành, phối hợp liên ngành và giám sát, đánh giá trong công tác trợ giúp người khuyết tật; 60% gia đình có người khuyết tật được tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật; 50% người khuyết tật được tập huấn các kỹ năng sống.

Trợ giúp người khuyết tật tiếp cận và tham gia giao thông

 Các hoạt động chủ yếu của Đề án gồm: Phát hiện sớm, can thiệt sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật; trợ giúp tiếp cận giáo dục; dạy nghề, tạo việc làm; tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng; tiếp cận và tham gia giao thông; tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin truyền thông; trợ giúp pháp lý và hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, sẽ nghiên cứu biên soạn, sản xuất, cung ứng các tài liệu học tập hỗ trợ cho học sinh khiếm thính, sách chữ nổi cho học sinh khiếm thị, học sinh khuyết tật; nghiên cứu xây dựng và phổ biến hệ thống ký hiệu ngôn ngữ phổ thông sử dụng thống nhất trong toàn quốc, xây dựng tài liệu ký hiệu ngôn ngữ cho các cấp học phổ thông.

 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các công trình xây dựng; xây dựng các tuyến mẫu và nhân rộng các xe vận tải hành khách công cộng để người khuyết tật tham gia giao thông. Hỗ trợ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất thử nghiệm thiết bị, công cụ và phương tiện giao thông để người khuyết tật tham gia giao thông thuận tiện.

 Đồng thời, nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình dạy, học nghề gắn với tạo việc làm cho người khuyết tật và thí điểm mô hình phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật tại một số điểm. Xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu và tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và các thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Hồng Hà 

Nguồn: Báo Thanh Tra

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply