Đơn giản là bắt đầu

Mùa xuân năm 1950, bác sĩ ngoại trú Margaret J. Giannini có 1 cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời mình và thay đổi lịch sử, thay đổi số phận của một cộng đồng người trên toàn thế giới.

Hôm ấy, bác sĩ Margaret gặp 5 cặp vợ chồng có con mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Họ đau buồn vì sự phân biệt đối xử mà các bệnh viện, các bác sĩ dành cho con của họ. Họ khẩn thiết hỏi Margaret:

– Bác sĩ có đồng ý khám và chữa bệnh cho con chúng tôi không?

Margaret lắng nghe tâm tư của 5 cặp vợ chồng ấy. Vị bác sĩ trẻ không hề biết được nếu mình bắt đầu thì sẽ bắt đầu như thế nào. Nhưng bác sĩ bảo:

– Tôi đồng ý!

Rồi Margaret lập một phòng khám để khám và chữa bệnh cho tất cả những người thiểu năng trí tuệ cần đến mình. Lúc bấy giờ, đấy là phòng khám duy nhất trên thế giới phục vụ cộng đồng người nhỏ bé, trơ trọi, đáng thương này.

Dần dần, thế giới quan tâm hơn đến người thiểu năng trí tuệ và những chia sẻ, những hỗ trợ nhân văn đã giúp cho cộng đồng người thiểu năng trí tuệ cùng sống, cùng phát triển và hội nhập với mọi người nói chung.

Tất cả bắt đầu từ một câu nói đơn giản mà nhân hậu và can đảm mùa xuân năm 1950: “Tôi đồng ý”.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply