Picture4a

Điệu múa của các bé có hội chứng down

Video clip dưới đây sẽ đưa các quý vị phụ huynh đến với màn biểu diễn nghệ thuận dance của các bé có hội chứng down.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply