Picture4a

Điệu múa của các bé có hội chứng down

Video clip dưới đây sẽ đưa các quý vị phụ huynh đến với màn biểu diễn nghệ thuận dance của các bé có hội chứng down.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply