Dhammakaya trung tâm thiền lớn nhất thê giới

Trung Tâm Thiền Dhammakaya có sức chứa 600.000 người (sáu trăm nghìn người) một lúc. Khi lễ hội thì số người tập trung tối thiểu là 100 nghìn người. Trung tâm có sân bay riêng để đón các thiền sinh khắp nơi trên thế giới đến thực hành thiền. Sân bay do công chúa Thái Lan cúng dường xây dựng. Hàng ngày số người phục vụ tình nguyện tại trung tâm thiền này là 1500 người.

 

(nguồn Dhammakaya)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply