Đến 2015, dạy nghề và tạo việc làm cho 250.000 người khuyết tật

Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu giai đoạn 2012 – 2015, 250.000 người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp.

Hằng năm 70% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; khoảng 60,000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.

Giai đoạn 2016 – 2020, 100% công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cơ bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 50% người khuyết tật được trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông…

Cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật

Một trong các hoạt động của Đề án là phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật. Cụ thể, thực hiện các dịch vụ phát hiện sớm những khuyếm khuyết ở trẻ trước khi sinh và trẻ sơ sinh; tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Bên cạnh đó, triển khai thực chương trình can thiệp sớm, phẫu thuất chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp người khuyết tật, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở.

Hỗ trợ triển khai giáo dục hòa nhập ở các cấp học thông qua việc xây dựng chương trình, tài liệu; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý tham gia giáo dục trẻ khuyết tật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trực tiếp dạy trẻ khuyết tật trí tuệ, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật nhìn, khuyết tật ngôn ngữ, tự kỷ.

Nhân rộng mô hình dạy, học nghề gắn với tạo việc làm cho người khuyết tật

Ngoài ra, Đề án cũng sẽ nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình dạy, học nghề gắn với tạo việc làm cho người khuyết tật; xây dựng thí điểm mô hình phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật tại một số tỉnh.

Bên cạnh đó, dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật. Kinh phí dạy nghề cho người khuyết tật được bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề với mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học.

Hỗ trợ người khuyết tật trong họat động văn hóa, thể thao và du lịch như: Tập huấn sáng tác hội họa, âm nhạc cho người khuyết tật; hoàn thiện và phát triển 15 môn thể thao dành cho người khuyết tật tập luyện, thi đấu; tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia thi đấu thể thao trong nước và ngoài nước.

Hoàng Diên

Nguồn: Chinhphu.vn

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply