Dạy kỹ năng sống cho trẻ – Phần 1 – Những kỹ năng cơ bản

Dạy kỹ năng sống cho trẻ

1. Ăn kẹo cao su

Khi ăn kẹo cao su, phải biết bỏ giấy kẹo và bã kẹo vào thùng rác

KN 01

 

2. Tặng quà

Quà là vật mà tôi tặng cho nguời khác.  Chúng ta tặng quà cho những nguời khác. Có quà thì to.  Có quà lại nhỏ.

Khi tặng quà cho ai dó, tôi nói:

“Ðây là quà cháu tặng Ông/Bà/Bác/Cô/Chú/Anh/Chị…”

Ðôi khi tôi được nhận quà.

Khi ai dó tặng tôi quà, tôi thuờng nói

“Xin cám ơn”

Phải nói “Xin cám ơn” mới lịch sự.  Chúng ta thuờng thích nghe “Xin cám ơn” sau khi tặng quà cho ai dó.

KN 02

 

3. Vui vẻ là cảm giác dễ chịu

 Ðôi khi chúng ta mỉm cuời khi chúng ta vui. Mỉm cuời giúp tôi dễ chịu. Khi tôi mỉm cuời, mọi nguời ta biết là tôi vui.

Những diều tôi ưa thích thuờng làm cho tôi vui.

KN 03

 

4. Tập giúp đỡ người khác

Sẽ có lúc mọi người cần được giúp đỡ.

Có khi mọi người cần giúp mở cửa. Có khi mọi người cần giúp chuẩn bị bữa ăn tối. Có khi mọi người cần giúp những việc khác nhau.

Mọi người đều thích được giúp đỡ.

KN 04KN 06

Cũng có khi mọi người không cần hoặc không muốn được giúp đỡ.

Nếu tôi thấy ai có vẻ như cần tôi giúp, tôi có thể hỏi “Có cần tôi giúp không?”.

Người đó có thể  trả lời “không”. Thế cũng không sao.

Nếu người đó nói “có”, tôi có thể hỏi “Ông/Bà/Bố/Mẹ/Anh/Chị/Bạn muốn tôi giúp gì?”.

Nếu tôi nghĩ rằng tôi không làm được việc người ta nhờ, tôi có thể nói “Bạn có thể chỉ cho tôi cần làm gì không?”

KN 05

 

5. Cách ôm hôn người khác 

KN 07 KN 09

 

6. Cách chào mọi người
Có rất nhiều cách chào người khác.
Khi tôi nhìn thấy ai quen, tôi thường mỉm cười và nói “Xin chào”. Họ có thể nói “Xin chào” đáp lại. Họ có thể dừng lại nói chuyện với tôi.

Tôi thường bắt tay họ. Khi tôi đến thăm họ hàng hoặc những người quen, tôi thường ôm họ nhẹ nhàng hoặc vỗ nhẹ vào lưng hoặc vai.

Nếu tôi tình cờ gặp người quen, tôi có thể cười, vẫy tay hoặc gật đầu. Ai cũng thích khi tôi cười với họ. Nụ cười giúp cho mọi người cảm thấy dễ chịu.

KN 12KN 10

 

7. Cách làm cho người khác vui

Nhiều người thích nhìn thấy người khác cười. Tôi có thể làm cho người khác vui bằng cách cười với họ.

Nhiều người thích được ôm. Tôi có thể làm cho người khác vui vẻ bằng cách ôm họ.

Khi tôi nói “xin chào” với ai đó, tôi làm cho người đó vui. Mọi người đều thích cảm giác vui vẻ.

Boy hugging grandparents KN 08

 

8. Cách gọi điện thoại

KN 15KN 14

 

9. Biết chơi đẹp với bạn  

Khi chơi với bạn, có thể tôi là người chiến thắng, khi đó bạn đề nghị chơi lại ván khác tôi luôn sẵn sàng chơi lại cùng bạn.

Cũng có thể tôi là người bị thua. Khi đó, tôi sẽ có thái độ vui vẻ, hoà nhã.

Two little boys playing chess

 

10. Ăn tiệc ở trường

KN 17

 

11. Chia sẻ

KN 19 KN 18

 

 

12. Chơi chung đồ chơi

Rất nhiều trẻ em chơi đồ chơi. Khi chúng chơi đồ chơi, chúng thấy rất vui thú. Chơi đồ chơi cùng bạn sẽ rất vui.

Tôi sẽ cố học cách chơi chung đồ chơi với bạn.

Chơi chung cũng vui. Khi nào chơi, tôi sẽ cố gắng chơi chung một cách vui vẻ.

KN 21 playing with blocks

 

 

13. Mỉm cười

Mọi người đều thích người khác mỉm cười. Cười để người khácbiết là tôi vui vẻ. Tôi cố gắng cười khi tôi thấy vui vẻ.

Nếu tôi không cười, sẽ có người nghĩ rằng tôi đang buồn hoặc giận dữ.  Nếu tôi cười có khi tôi lại được khen.
Cười luôn làm cho người khác cảm giác dễ chịu.

Group Of Young Friends Together

 

 

14. Học cách bắt tay người khác

Khi gặp người mới quen, sẽ có người chìa tay ra. Họ làm vậy cũng là một cách để nói “Xin chào”.

Tôi có thể đưa tay phải về phía họ và bóp nhẹ tay họ. Tôi sẽ cố nhìn vào họ và mỉm cười. Sẽ có người mỉm cười lại với tôi. Giữ chặt tay một lúc rồi sẽ bỏ tay ra.

Tôi sẽ cố học cách chấp nhận kiểu chào mới này một cách thoải mái.

KN 24

 

 

15. Khi nào thì tôi nói “Xin cảm ơn”?

Đôi khi có người làm điều tốt cho tôi. Khi người ta làm một việc khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tôi sẽ nói “Xin cám ơn”.

Đôi khi người ta giúp đỡ tôi. Khi họ giúp đỡ tôi, tôi nói “Xin cám ơn”

Đôi khi có người chia cho tôi cái gì đó. Khi họ chia cho tôi cái gì, tôi sẽ nói “Xin cám  ơn”.

Nói “Xin cám ơn” có thể làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Nói “Xin cám ơn” cũng tạo cho những người khác cảm giác dễ chịu.

Nói “Xin cám ơn” là điều tốt. Người khác sẽ biết rằng tôi là người dễ chịu.

KN 25

16. Khi nào thì nói “Cho Minh nhờ chút”?

Có lúc người ta đứng chắn đường của tôi. Khi có một hoặc nhiều người đứng chắn đường của tôi, tôi nên nói “Cho Minh nhờ chút”.

Tôi sẽ cố tỏ ra nhã nhặn với họ khi nói “Cho Minh nhờ chút”. Thường thì, họ sẽ  nhường đường cho tôi.

Tôi thích được mọi người đối xử nhã nhặn với mình. Tôi sẽ cố gắng đối xử nhã nhặn với họ.

KN 27

 

17. Nhìn vào người đang nói chuyện với mình

Khi có người nói với tôi, tôi cần tập trung nghe họ. Đây là phép lịch sự cần làm.

Cần phải nhìn họ khi họ đang nói với tôi. Làm vậy họ biết là tôi đang tập trung nghe họ nói.

Đôi khi tôi nhìn vào một phần khuôn mặt của họ. Tôi thường làm như vậy để họ biết là tôi đang tập trung nghe họ nói. Người đối thoại với tôi rất thích tôi làm như vậy.

 

KN29

KN28

 

Nguồn: Sưu tầm (còn tiếp)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply