Dựa vào bản thân

 Dựa vào bản thân

Ngày nọ, ốc sên con hỏi mẹ: “Mẹ ơi. Tại sao chúng ta khi sinh ra lại phải đeo cái vỏ bọc vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Mệt chết đi được”.

– “Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh”, ốc mẹ nói.

– Chị sâu róm không có xương cũng chẳng bò nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng?

– Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy.

– Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng chẳng bò nhanh, cũng không biến hóa được tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?

– Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy.

Ốc sên con bật khóc, nói: “Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng không che chở chúng ta”.

– “Vì vậy mà chúng ta có vỏ bọc”. Ốc sên mẹ an ủi con. “Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta”.

(theo NCĐT)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply