Cô gái có Hội chứng Down đăng quang Nữ hoàng Trung học

Danh hiệu nữ hoàng trung học thường được trao cho đội trưởng đội cổ vũ hoặc chủ tịch hội nữ sinh, nhưng tại trường trung học Aledo (Texas, Mỹ), danh hiệu nữ hoàng năm nay đã được trao cho Kristin Pass, cô gái được sinh ra với Hội chứng Down 18 năm về trước.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply