Chú Đại Bi (tiếng Phạn)

Kính mời các vị phụ huynh và các bạn nhỏ nghe nhạc tụng “Chú Đại Bi” do ni sư Ani Choying Drolma trì chú. Ni sư đang tu hành tại tu viện ở Kathmandu, Nepal. Ni sư Ani có giọng hát rất hay nên còn được gọi là ni sư  “Ca Sĩ” . Trong film phong sự “Seven Wonders of the Buddhish World” – Bảy Kỳ Quan của Phật Giáo trên Thế Giới do BBC thực hiện, có 1 đoạn phỏng vấn ni sư  Ani ở giây phút 00:20:30 phần nói về kỳ quan ngôi tháp Bodanatha Stupa tại Kathmandu, Nepal .

images

 

 

Chú Đại Bi ( Tiếng Phạn )

Sagara, Vairochana,
Byuhara Jara Tathagataya,
Arahat e , Samyaksam Buddhaya,
Namo Sarwa Tathagate Bhyay,
Arhata Bhyah,
Samyaksam Buddhe Bhyah,
Namo Arya Avalokite
shoraya Bodhisattvaya,
Maha Sattvaya,
Maha Karunikaya,
Tadyata , Om Dara Dara,
Diri Diri, Duru Duru
Itte We, Itte Chale Chale,
Purachale Purachale,
Kusume Kusuma Wa Re,
Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply