Chiến lược dạy học và hỗ trợ học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập cấp tiểu học

HS khuyết tật trí tuệ (HS KTTT) cấp tiểu học gặp nhiều khó khăn khi tham gia vào chương trình giáo dục cho HS tiểu học (HSTH). Để giúp giáo viên có những kiến thức và kĩ năng cần thiết trong quá trình tiếp cận, hỗ trợ và dạy học cho HS KTTT ở môi trường giáo dục hòa nhập (GDHN) chúng tôi xin được giới thiệu cuốn tài liệu “Chiến lược dạy học và hỗ trợ HS KTTT học hòa nhập cấp tiểu học” với sự hỗ trợ của tổ chức Unicef và Dự án giáo dục HS em của Bộ giáo dục & đào tạo.


1. Mục tiêu của tài liệu
1.1. Kiến thức: cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về HS KTTT (khái niệm, nguyên nhân, một số đặc điểm tâm lí); nội dung, cách thức điểu chỉnh trong dạy học hòa nhập và đặc biệt là các biện pháp hỗ trợ HS KTTT ở những kĩ năng cơ bản, quan trọng (giao tiếp, xã hội, học đường) cũng như cách thức quản lí hành vi của HS KTTT trong quá trình học hòa nhập.
1.2. Kỹ năng: cung cấp kĩ năng nhận diện HS KTTT trong lớp tiểu học hoà nhập; kĩ năng phân tích đặc điểm tâm lý; kĩ năng xác định khó khăn và lập kế hoạch hỗ trợ HS KTTT học hoà nhập; kĩ năng điều chỉnh trong dạy học hòa nhập cho HS KTTT và hỗ trợ HS KTTT phát triển các kĩ năng cơ bản (giao tiếp, xã hội, học đường); kĩ năng đánh giá và lập kế hoạch quản lí hành vi của HS KTTT.
1.3. Thái độ: tin tưởng vào khả năng học hoà nhập của HS KTTT khi có sự hỗ trợ từ phía giáo viên, gia đình, bạn bè và cộng đồng.
2. Cấu trúc của tài liệu
Tài liệu bao gồm 03 mô đun:
– Mô đun 1: cung cấp những kiến thức và kĩ năng cơ bản giúp nhận diện, phân tích đặc điểm tâm lý, xác định một số dạng tật có kèm theo KTTT trong lớp tiểu học hòa nhập tiểu học

  • Mô đun 2: cung cấp những gợi ý cho việc điểu chỉnh trong dạy học hòa nhập cho HS KTTT học hòa nhập tiểu học.
  • Mô đun 3: cung cấp những biện pháp tổ chức các hoạt động hỗ trợ HS KTTT trong lớp học hòa nhập tiểu học.
    Giáo dục hòa nhập HS KTTT cấp tiểu học còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, tài liệu này vì vậy có thể chưa đáp ứng hết nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn của các giáo viên trong những điều kiện dạy học hòa nhập khác nhau. Chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi của các giáo viên, các đồng nghiệp để tài liệu được hoàn thiện hơn trong những lần biên soạn tiếp theo.

Kính mời quý vị click vào tựa đề “Giáo dục hòa nhập trẻ KTTT cấp tiểu học” dưới đây để download tài liệu.

Giáo dục hòa nhập trẻ KTTT cấp tiểu học

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply