Kỷ Niệm Ngày Hội Chứng Down Thế Giới 21-3-2013

Trong đời sống lao động, sự định kiến ​​đối với người có hội chứng down thường đồng nghĩa với việc họ bị từ chối có được một cơ hội học nghề và từ chối quyền được làm việc. Trong lĩnh vực chính trị và xã hội, người có hội chứng down và người khuyết tật trí tuệ khác thường bị tước đoạt quyền bỏ phiếu của mình và tước đoạt quyền ứng cử.” – Tổng thư ký Liên Hợp Quốc – Ban Ki-Moon

wdsd2013

Hội chứng down được nhà di truyền học kiêm bác sĩ khoa nhi người Pháp Jérôme Lejeune xác định lần đầu năm 1959 là một rối loạn nhiễm sắc thể. Cứ khoảng 733 trẻ em sinh ra thì có một trẻ mắc hội chứng Down.Chỉ riêng Hoa Kỳ đã có khoảng hơn 400.000 bị hội chứng Down.

Ngày Hội chứng Down thế giới được cử hành vào ngày 21 tháng 3 hàng năm. Vào ngày này, các tổ chức hội chứng down trên khắp thế giới tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của công chúng về hội chứng Down.

Ngày 21 tháng 3 được Hội chứng Down Quốc tế chọn làm “Ngày Hội chứng Down thế giới” để biểu thị tính chất lạ thường của hội chứng down khi một người có 3 nhiễm sắc thể thứ 21 (trisomy) và được sử dụng cách đồng nghĩa với hội chứng down. Ý tưởng ban đầu về ngày 21 tháng 3 (ngày 21 tháng 3 viết tắt theo tiếng Anh là 3.21th, ám chỉ việc một người có 3 nhiễm sắc thể thứ 21) do Stylianos E. Antonarakis – nhà di truyền học của Trường Y học Đại học Genève đưa ra. Ngày Hội chứng Down lần đầu được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2006 tại Genève và chính thức được Liên hợp quốc tổ chức vào ngày 21/03/2012.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply