Bài kinh rải tâm từ (tiếng Pali) dịch Việt

Traimoxanh kính mời quý vị nghe bản “Kinh rải tâm từ” bằng tiếng Pali   The Chant of Metta Bài kệ Rải Tâm Từ Aham avero homi abyãpajjho homi anĩgho homi sukhĩ-attãnam pariharãmi Nguyện cho tôi thoát được mọi oan trái tâm không phiên não thân không đau đớn thân tâm được an lạc  Mama mãtãpitu ãcariya ca nãtimittã ca […]

Print Friendly, PDF & Email
Read more

Chú Đại Bi (tiếng Phạn)

Kính mời các vị phụ huynh và các bạn nhỏ nghe nhạc tụng “Chú Đại Bi” do ni sư Ani Choying Drolma trì chú. Ni sư đang tu hành tại tu viện ở Kathmandu, Nepal. Ni sư Ani có giọng hát rất hay nên còn được gọi là ni sư  “Ca Sĩ” . Trong film phong sự “Seven Wonders of the Buddhish World” – Bảy […]

Print Friendly, PDF & Email
Read more
1 2 3 4 5