Đời là vậy đấy!

Chúng ta không thể kiểm soát những gì sinh khởi trong tâm, nhưng chúng ta có thể suy ngẫm về những gì chúng ta đang cảm nhận và học hỏi từ chúng hơn chỉ đơn thuần nhắm mắt để cho sự bốc đồng và thói quen của chúng ta cuốn chúng ta đi. Mặc dù có rất nhiều trong thứ trong […]

Print Friendly, PDF & Email
Read more

38 Pháp Hạnh Phúc

38 Pháp Hạnh Phúc Không gần gũi kẻ ác, Thân cận bậc trí hiền, Đảnh lễ người đáng lễ, Là phúc lành cao thượng. Ở trú xứ thích hợp, Công đức trước đã làm, Chân chánh hướng tự tâm, Là phúc lành cao thượng. Đa văn, nghề nghiệp giỏi, Thông suốt các luật nghi, Nói những lời chân thật, Là […]

Print Friendly, PDF & Email
Read more
Chúa và Quỷ

Chúa và Quỷ

Chúa Và Quỷ  Một hôm quỷ Sa Tăng đến hỏi Chúa: –         Tại sao ai cũng ca ngợi Ngài mà chửi rủa tôi? Chúa đáp: –         Tại ngươi hay làm hại người ta, làm điều xấu ác cho người nên bị chúng chửi là chuyện đương nhiên. Quỷ Sa Tăng không bằng lòng với lời giải thích trên cho lắm, nên Chúa […]

Print Friendly, PDF & Email
Read more

Chúng ta là đấng cứu rỗi của chính chúng ta

Trích từ : Loving and Dying (Yêu và Chết) của Tỳ kheo Visuddhàcàra Bản dịch Việt ngữ của Không Tuệ * * * * * Là một thầy tu đôi khi tôi được mời đến tụng kinh đám chết. Tôi thấy thương xót cho những người có tang nhưng đôi khi tôi cảm thấy vô vọng vì có quá nhiều ngộ nhận về vai trò của người thầy tu […]

Print Friendly, PDF & Email
Read more
1 2 3 4 5 8