Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc

  Kinh Pháp Cú Vietnamese translation by Bhikkhu Thích Minh Châu Sài Gòn, Việt Nam, 1996 Phẩm An Lạc 197. Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù! 198. Vui thay, chúng ta sống, Không bệnh giữa ốm đau! Giữa những người bệnh hoạn, Ta sống, không ốm […]

Print Friendly, PDF & Email
Read more

Bài Kinh Sám Hối

Tramoxanh trân trọng giới thiệu tới quý vị bài Kinh Sám Hối đọc vào đêm 14 và 30 âm lịch hàng tháng. BÀI SÁM HỐI (Tụng đêm 14 và 30 trong mỗi tháng) Cúi đầu lạy trước Bửu Ðài. Con xin sám hối từ rày ăn năn; Xưa nay lỡ phạm điều răn Do thân, khẩu, ý bị màn vô […]

Print Friendly, PDF & Email
Read more

Tam Quy và Ngũ Giới

Traimoxanh trân trọng giới thiệu bản tụng Tam Quy-Ngũ Giới bằng tiếng Pali ở video dưới đây. Lễ bái Đức Phật Namo tassa Bhagavato Arahato sammāsambuddhassa (3 lần) Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (đọc 3 […]

Print Friendly, PDF & Email
Read more
1 2 3 4 8