Căn Duyên Trao Người

An Khánh  

Tặng con gái bệnh Down của Ba

Con ngi gõ trng ,tùng…tùng
Hát l
i thơ tr,tưng bng nim vui
Long lanh khóe m
t môi cười
N
hoa va n,mt tri xuân sang

Rưng rưng,tng git sương tan 
Hòa theo cung nh
c,trng vang ni nim
ưu,ngày tháng ly phin
Con vào cõi s
ng man miên mt đi

Thương con,dài rng bin khơi 
Mênh mông tr
i đt,chng vơi ni su
Ki
ếp đi đã trót thương đau
Ch
mong con tr ngày sau vn toàn

Bao nhiêu năm cõi trần gian
Đời người,có lẽ riêng mang phúc nguyền
Nên chăng,nào có ưu phiền
Ơn trên mang nặng,căn duyên trao người

Để rồi năm tháng đầy vơi
Tình thương máu mủ,một đời bên nhau
Con ơi dù có làm sao
Là con Cha Mẹ,dường bao nghĩa tình

Đi đường còn lm điêu linh
Th
ơ ngây mt tm chân tình thế gian
Con là Petit Prince *
Nhân gian l
c bước,hng trn cõi kia !

AK 
*Petit Prince – Hoàng Tử Bé –Tác giả người Pháp Antoine De Saint – Exupe’ry 

Nguồn: Sưu tầm 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply