Fashion show (1)

Bộ ảnh trình diễn thời trang mang tên Hãy Đẹp Như Bạn

[slideshow_deploy id=’7169′]

 Đây là bộ ảnh trình diễn thời trang mang tên Hãy Đẹp Như Bạn (Be Beautiful Be Yourself Fashion Show) được tổ chức tại khách sạn Sheraton ở thành phố Denver (Mỹ) vào ngày 28/9/2013 và sẽ tiếp tục tổ chức trong năm nay vào ngày 25/10/2014.

Fashion show (1)

Fashion show (1)b Fashion show (1)c

Fashion show (1)d

Fashion show (1)e

Fashion show (1)f

Fashion show (1)g

Fashion show (1)h

Fashion show (1)i

Fashion show (1)k

Fashion show (1)l

Fashion show (1)m

Fashion show (1)o

Fashion show (1)p

Fashion show (1)q

Fashion show (1)r

nguồn: http://bebeautifulbeyourself.org

Print Friendly, PDF & Email