100 bài can thiệp hành vi của Catherine Maurice với trẻ khuyết tật – Phần 9

Bài 37 – Làm theo chỉ dẫn từng bước một

 

Các bước dạy trẻ:

Ngồi trên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Đưa ra chỉ dẫn 2 bước một (ví dụ: “Chạm tay vào đầu, sờ tay lên mũi”). Nhắc trẻ thực hiện chỉ dẫn theo thứ tự mà bạn vừa làm. Khen thưởng việc làm theo chỉ dẫn của trẻ.

Trong bước trên bạn gợi ý trẻ ít dần trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của trẻ hoặc làm theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng  chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 • Giáo cụ: các vật cần cho việc chỉ dẫn.
 • Điều kiện trước tiên: làm được theo các chỉ dẫn từng bước một; bắt trước các hành động vận động thô theo thứ tự.
 • Gợi ý cách dạy:

(1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ làm theo chỉ dẫn hoặc làm mẫu chỉ dẫn đó.

(2) Nói rõ phần thứ hai của chỉ dẫn vào lúc trẻ sắp sửa làm xong phần một của chỉ dẫn. Dần dần tiến đến nêu cả hai phần của chỉ dẫn đó cùng một lúc.

(3) Hạn chế dùng nhiều từ khí đưa ra chỉ dẫn. Ví dụ: bảo trẻ “Chạm tay vào đầu, sờ tay lên mũi” thay vì nói “Con hãy chạm tay lên đầu của con và lên mũi của con”. Dần dần bắt đầu thêm từ vào câu chỉ dẫn khi trẻ tiếp thu tốt hơn.

37

 

 • Gợi ý bổ trợ: Kết hợp các mệnh lệnh từng bước một mà trẻ đã nắm được để đưa ra các mệnh lệnh hai bước một. Bạn phải chắc chắn thay đổi cấu trúc của câu mệnh lệnh hai bước một (ví dụ: Nếu bạn bảo trẻ “Vỗ tay và sờ tay lên mũi”, hãy đưa ra câu mệnh lệnh hai bước một khác, đi cùng với vỗ tay như “Vỗ tay và vẫy tay bai bai”). Hãy đưa ra các chỉ dẫn hai bước một có liên đến nhau mà quen thuộc với trẻ (ví dụ: “Con hãy lấy quả bóng và để vào rổ”).

Bài  38 – Trẻ đưa hai đồ vật  (cùng một lúc)

 

Các bước dạy trẻ:

Để một vài đồ vật lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Đưa cho cô…… và……” (ví dụ: “Đưa cho cô cái ô tô và quả bóng”). Hướng dẫn trẻ đưa cho bạn cả hai đồ vật đó. Khen thưởng việc làm theo chỉ dẫn của trẻ.

Trong bước trên: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng trẻ những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc làm đúng mà không cần nhắc.

 • Giáo cụ: Các đồ  vật.
 • Điều kiện trước tiên: làm được theo chỉ dẫn 2 bước một và nhận biết được đồ vật.
 • Gợi ý  cách dạy: Hướng dẫn trẻ đưa tận tay cả hai đồ vật cho bạn. Nói tên đồ vật thứ hai trong khi trẻ đang với lấy đồ vật thứ nhất. Dần dần bắt đầu yêu cầu trẻ đưa cho bạn đồng thời cả 2 vật.

38

 

 • Gợi ý bổ trợ: Hướng dẫn trẻ dùng hai tay lấy cả hai đồ vật lên đồng thời cùng một lúc (ví dụ: cầm một đồ vật trong tay này và một đồ vật kia trong tay kia). Nếu con bạn gặp khó khăn tiếp thu bài này, hãy hạn chế dùng nhiều từ khi đưa ra chỉ dẫn (ví dụ: nói “quả bóng, ô tô” hơn là nói “Đưa cho cô quả bóng và ô tô”). Phải chắc chắn yêu cầu con bạn lấy hai đồ vật lên trong hai ngữ cảnh tự nhiên (ví dụ: “Con hãy lấy đôi giầy và đôi tất của con”).

Bài 39 – Thuộc tính của đồ vật 

(dễ nhớ và có ý nghĩa)

Các bước dạy trẻ:

(1). Nhận biết thuộc tính: Để lên bàn 2 đồ vật giống hệt nhau, nhưng khác nhau rõ rệt về thuộc tính (ví dụ: 2 xe tải, một chiếc to, một chiếc nhỏ). Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Con chỉ vào …… (đồ vật)…… ( thuộc tính )” (ví dụ: “Con hãy chỉ vào chiếc xe tải to”). Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng đồ vật và khen thưởng việc thực hiện của trẻ .

(2). Nói tên thuộc tính: Để lên bàn trước mặt trẻ hai đồ vật giống hệt nhau nhưng khác nhau rõ rệt về thuộc tính (ví dụ: 2 xe tải một chiếc to, một chiếc nhỏ). Tạo sự tập trung chú ý và chỉ vào một trong hai đồ vật đó. Hỏi trẻ “Đây là cái gì?”. Hướng dẫn trẻ nói được tên đồ vật và thuộc tính của đồ vật (ví dụ: “Nó là chiếc xe tải nhỏ”).

Trong mỗi bước 1 và 2: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự trợ giúp ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng khi trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc .

 • Giáo cụ: Các đồ vật có sự khác nhau về thuộc tính và các bức tranh miêu tả các đồ vật khác nhau về thuộc tính.
 • Điều kiện trước tiên:

(1). Nhận biết các đồ vật, các bức tranh, người thân, các đồ vật xung quanh và cảm xúc.

(2). Nhận biết được thuộc tính, nói được tên bức tranh, người thân, các đồ vật xung quanh và có cảm xúc.

 • Gợi ý cách dạy:

(1). Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng bức tranh.

(2). Làm mẫu nói tên thuộc tính và tên đồ vật.

 

39

 

 • Gợi ý bổ trợ: Trước hết hãy bỏ phần tên đồ vật đi khi dạy trẻ nhận biết thuộc tính của đồ vật ấy (ví dụ: “Chỉ vào chiếc to” hơn là bảo trẻ “Chỉ vào chiếc xe tải to”), dần dần khi trẻ nhận thức được thì nói tên đồ vật đi kèm với thuộc tính của nó.

 

Bài 40 – Nghề nghiệp 

(người làm nghề phục vụ công chúng – dễ nhớ và có ý nghĩa)

Các bước dạy trẻ:

(1). Nhận biết nghề phục vụ công chúng: Để ảnh của những người phục vụ công chúng lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Con chỉ vào…… (tên của những người phục vụ công chúng)”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng ảnh của người đó.

(2). Nói tên nghề của người phục vụ công chúng: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Đưa ra bức ảnh của một người làm nghề phục vụ công chúng và hỏi trẻ “Đây là ai?”. Hướng dẫn trẻ chỉ đúng ảnh của người đó.

 • Trong mỗi bước 1 và 2: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời theo những cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.
 • Giáo cụ: Tranh/ ảnh của những người làm nghề phục vụ công chúng
 • Điều kiện trước tiên:

(1). Nhận biết được tranh, người thân, đồ vật thuộc môi trường xung quanh và phong cảnh.

(2). Nói được tên tranh, người thân thuộc môi trường xung quanh và phong cảnh.

 • Gợi ý cách dạy:

(1). Làm mẫu câu trả lời hoặc hướng dẫn chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng bức tranh.

(2). Làm mẫu nói tên người phục vụ công chúng.

40

 

 

 • Gợi ý bổ trợ: Bạn phải nhớ chỉ cho con bạn thấy những người làm nghề phục vụ công chúng khi bạn và con bạn đi ra ngoài cộng đồng.

Bài 41 – Giả vờ

Các bước dạy trẻ:

Ngồi trên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Giả vờ con…… (hành động, con vật, người làm nghề phục vụ công chúng)” (ví dụ: “Giả vờ con đang uống nước nào”). Hướng dẫn trẻ làm hành động (ví dụ: đối với hành động uống nước, trẻ đưa cốc lên miệng trước và tạo ra âm thanh uống nước).

Trong bước trên: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc .

 • Giáo cụ: Đồ dùng sân khấu dùng để đóng giả người làm nghề phục vụ công chúng (ví dụ: mũ cứu hoả, dụng cụ đồ nghề của bác sĩ)
 • Điều kiện trước tiên: Làm theo chỉ dẫn từng bước một; bắt trước các hành động với đồ vật; làm theo chỉ dẫn với động từ chỉ hành động và nói được tên đồ vật. Nói được tên con vật và những người làm nghề phục vụ công chúng.

Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ làm theo chỉ dẫn

41

 

 • Gợi ý bổ trợ: Đây là bài dạy vui nhộn, trẻ nên học cùng với chị em ruột và bạn cùng lứa tuổi .

images

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

(1)   Nếu tr tr li thc hin đúng mà không cn nhc.

(2)   Nếu tr tr li thc hin đúng do s h tr và nhc nh c cô giáo.

(3)   Nếu tr không tr li / thc hin được k c có s h tr và nhc nh ca cô giáo

Nguồn: Sưu tầm từ internet

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply