100 bài can thiệp hành vi của Catherine Maurice với trẻ khuyết tật – Phần 7

Bài 27 – Chữ cái 

(dễ nhớ và có ý nghĩa)

01

Các bước dạy trẻ:

(1). Nhận biết chữ cái: Để các chữ cái lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào ……(tên của chữ cái đó)”. Hướng dẫn trẻ chỉ đúng chữ cái và khen thưởng việc thực hiện của trẻ.

(2).  Nói tên chữ cái: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và giơ 1 chữ cái lên. Hỏi trẻ “Đây là chữ gì?”. Hướng dẫn trẻ nói được tên chữ cái đó và khen thưởng cho trẻ.

 • Trong bước 1 và 2: Bạn gợi ý ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.
 • Giáo cụ: Các chữ cái.
 • Điều kiện trước tiên:

(1)   Nhận biết tranh

(2)   Nói được tên bức tranh

 • Gợi ý cách dạy:

(1)   Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng chữ cái. Dùng cách gợi ý vị trí của vật bằng cách để chữ cái mà bạn đang hỏi ở gần trẻ hơn.

(2)   Làm mẫu nói tên chữ cái đó.

1

 

 • Gợi ý bổ trợ: Nếu gặp khó khăn trong việc học chữ cái, thử chọn các chữ cái có 3 kích thước  (ví dụ: chữ bằng nhựa) để làm tăng khả năng phân biệt của trẻ.

 

Bài 28 – SỐ

(Dễ nhớ và có ý nghĩa)

02

Các bước dạy trẻ:

(1). Nhận biết số: Để các số lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào ……(tên của con số đó)”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng số và khen thưởng việc thực hiện của trẻ.

 (2). Nói tên số: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và giơ 1 chữ số lên. Hỏi trẻ “Đây là số mấy?”. Hướng dẫn trẻ nói được số đó và khen thưởng việc thực hiện của trẻ .

Trong mỗi bước 1 và 2: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

 • Giáo cụ: Các chữ số.
 • Điều kiện trước tiên:

(1) Nhận biết tranh đồ vật và tranh và xếp vào đúng chỗ

(2) Nhận biết số, nói tên đồ vật và tranh

 • Gợi ý cách dạy:

(1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng số. Dùng cách gợi ý vị trí của vật bằng cách để số mà bạn đang hỏi trẻ ở gần trẻ hơn.

(2) Làm mẫu nói tên chữ số đó.

2

Bài 29 – Bắt chước các hoạt động thô khi đang đứng

03

 

Các bước dạy trẻ:

Đứng trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Hãy làm cái này” trong khi đồng thời làm mẫu một hoạt động vận động thô. Hướng dẫn trẻ thực hiện hành động ấy và khen thưởng việc thực hiện của trẻ. Bạn  hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

 •  Điều kiện trước tiên: Bắt chước hoạt động thô trong khi ngồi trên ghế.
 •  Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ thực hiện hành động.

3

 • Gợi ý cách dạy: Dạy bài này theo cách “Hãy làm theo người hướng dẫn”. Tạo nên những trò đùa vui trong khi dạy và xem liệu con bạn có thể đóng vai người hướng dẫn được không.

Bài  30 -Bắt chước các hoạt động theo thứ tự

(Vận động thô và hành động với đồ vật)

04

 

Các bước dạy trẻ:

(1). Vận động thô : Ngồi trên ghế đối diện và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Hãy làm như thế này” và làm mẫu 2 vận động thô (ví dụ: vỗ tay và sau đó đập nhẹ lên đầu bạn). Hướng dẫn trẻ làm 2 động tác trên theo thứ tự mà bạn vừa làm.

(2).  Hành động với đồ vật : Để 2 bộ đồ vật để nhận biết lên bàn (ví dụ: hai cái chuông và hai lá cờ). Ngồi ngang với bàn đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý, bảo trẻ “Hãy làm như thế này” và làm mẫu 1 hành động với mỗi đồ vật. Hướng dẫn trẻ thực hiện hai hành động với mỗi vật mà bạn vừa làm.

Trong mỗi bước 1 và 2: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc làm theo những cách khác nhau với sự gợi ý ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

 • Giáo cụ: Các đồ vật
 • Điều kiện thực hiện: Làm theo “Các chỉ dẫn từng bước một”, bắt trước những hoạt động vận động thô và hành động với đồ vật
 • Gợi ý cách dạy:

(1). Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ làm theo chỉ dẫn.

(2). Làm mẫu hành động vận động thô thứ hai khi trẻ đang bắt đầu làm theo hoạt động vận động thô thứ nhất. Dần dần làm mẫu cả hai hoạt động cùng một lúc.

(3). Hãy nói là bạn đang làm gì khi bạn đang làm mẫu hành động đó: Ví dụ: Nếu bạn làm mẫu sờ tay vào mũi sau đó vỗ nhẹ lên đầu, bạn hãy nói “sờ tay lên mũi”,  “Chạm tay lên đầu” trong lúc bạn làm động tác đó dần dần bạn nhắc trẻ bằng lời ít dần đi .

4

 • Gợi ý bổ trợ: Bạn phải chắc chắn thay đổi các hoạt động trong hoạt động vận động thô theo thứ tự (ví dụ: Nếu bạn làm mẫu “Vỗ tay và sờ tay lên mũi”, hãy dạy trẻ hoạt động khác sau hoạt động vỗ tay như “Vỗ tay và vẫy tay”). Nếu con bạn gặp khó khăn khi làm các hoạt động theo thứ tự, thử kết hợp 1 hoạt  động vận động đi với 1 hành động với đồ vật (ví dụ: để 1 hình khối vào trong rổ và đập tay lên bàn).

Bài 31 – Bắt chước hành động đi kèm với âm thanh

Các bước dạy trẻ :

Để các đồ vật để nhận biết được sắp xếp theo loại trên bàn. Ngồi ngang bàn  đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Hãy làm như thế này”, làm mẫu một hành động với đồ vật và nói ra một âm thanh có liên quan tới hành động đó (ví dụ: đẩy ô tô và nói “dìn”). Hướng dẫn trẻ làm theo hành động đó và nói được âm / từ đó . Khen và thưởng cho trẻ. Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà  không cần nhắc .

 • Giáo cụ: Các đồ vật.
 • Điều kiện trước tiên: Làm theo “Các chỉ dẫn từng bước một”; bắt trước những hành động với đồ vật, với âm thanh.
 • Gợi ý cách dạy:

(1) Hướng dẫn cụ thể chân tay để trẻ thực hiện.

(2) Nhắc lại câu nói mẫu khi trẻ đang thực hiện hành động với đồ vật.

5

 • Gợi ý bổ trợ: Dạy bài này trong lúc chơi với trẻ.

gifted41

 

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

(1)   Nếu tr tr li thc hin đúng mà không cn nhc.

(2)   Nếu tr tr li thc hin đúng do s h tr và nhc nh c cô giáo.

(3)   Nếu tr không tr li / thc hin được k c có s h tr và nhc nh ca cô giáo

Nguồn: Sưu tầm từ internet

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply