100 bài can thiệp hành vi của Catherine Maurice với trẻ khuyết tật – Phần 1

Bài 1 – Giao tiếp bằng mắt

ImageHandler

Các bước dạy trẻ:

(1). Đáp lại khi gọi tên:

Ngồi trên ghế ngang với trẻ. Gọi tên trẻ và đồng thời nhắc trẻ giao tiếp bằng mắt, bằng cách đưa một vật có thể ăn được hoặc một vật nhỏ có thể sờ mó được lên ngang tầm mắt của bạn. Khi trẻ nhìn bạn trong một giây, lập tức đưa vật đó cho trẻ và đừng nhắc trẻ trong một vài giây để xem trẻ có nhìn bạn mà không cần nhắc lại không. Trẻ biểu lộ sự đáp lại khác nhau mà không cần nhắc. Trong khi dạy, tăng cường tích cực giúp trẻ nếu nhìn bạn một cách tự nhiên

(2). Trong 5 giõy:

Nhắc lại bước 1 nhưng kéo dài sự giao tiếp bằng mắt trong 5 giây trước khi đưa vật đó cho trẻ. Trẻ biểu lộ sự đáp lại khác nhau mà không cần nhắc

(3). Trong khi chơi:

Đưa 1 món đồ chơi cho trẻ chơi trên bàn. Ngồi ngang với trẻ và gọi tên trẻ. Nhắc trẻ nhìn bạn và tăng cường sự đáp lại của trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ biểu lộ sự đáp lại khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất

(4). Từ một khoảng cách:

Nhắc lại bước 3 nhưng ngồi hoặc đứng cách trẻ 3 bước. Gọi tên trẻ và nhắc trẻ nhìn bạn.  Khen thưởng trẻ đáp lại. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ biểu lộ sự đáp lại khác nhau vơi sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Trong quá trình dạy, tăng dần khoảng cách giữa bạn với trẻ.

(5). Đáp lại khẩu lệnh  “Hãy nhìn vào cô”:

Ngồi trên ghế ngang với trẻ. Nói rõ chỉ dẫn “Hãy nhìn vào cô”. Dùng các bước tăng cường hỗ trợ trẻ nhắc trẻ giống như bước 1.

 • Giáo cụ: Những vật có thể ăn được và có thể sờ mó được.
 • Điều kiện trước tiên: Ngồi trên ghế
 • Gợi ý cách dạy: Mang đồ vật lên ngang tầm mắt để cho trẻ theo dõi hoặc nhẹ nhàng nâng cằm trẻ lên để thúc đẩy việc giao tiếp bằng mắt. Thực hiện bước dạy chậm lại một chút: Từ từ hãy nhắc trẻ bằng cách tăng thêm 2 giây qua các lần dạy.

untitled

 • Gợi ý bổ trợ: Hãy chắc chắn rằng con bạn đang nhìn trực tiếp vào mắt bạn chứ không phải nhìn vào đồ vật.

 

Bài 2. Bắt chước những hoạt động vận động thô 

art.stefanie.autism1.cnn

 

Các bước dạy trẻ:

 • Ngồi trên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “ Hãy làm như thế này” trong khi đồng thời làm mẫu các hoạt động vận động thô. Nhắc trẻ làm giống như chỉ dẫn và tăng cường việc bắt chước lại của trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo.

Trẻ biểu lộ dần sự đáp lại khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ bắt chước đúng mà không  cần nhắc.

 • Điều kiện trước tiên: Ngồi lên ghế.
 • Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể chân tay để trẻ bắt chước lại

untitled 2

 • Gợi ý bổ trợ: Một số trẻ có thể học cách bắt chước gián tiếp qua đồ vật (ví dụ như rung chuông, nhặt các hình khối vào trong rổ) nhanh hơn các hoạt động vận động thô. Sau khi dạy 5 hành động để trẻ bắt chước, thăm dò những khả năng bắt chước mới của trẻ; kĩ năng này có thể phổ biến.

 

Bài 3 – Bắt chước những hành động với đồ vật 

P1110950

 • Các bước dạy trẻ:

Để 2 đồ vật giống nhau lên bàn. Ngồi ngang với bàn đối diện với trẻ. Thu hút sự chú ý của trẻ. Bảo trẻ “làm như thế này” trong khi đồng thời làm mẫu 1 hành động với một trong hai đồ vật trên. Nhắc trẻ làm động tác giống như bạn với độ vật kia và tăng cường khả năng bắt chước của trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ thể hiện sự bắt chước khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ bắt chước đúng mà không cần nhắc.

 • Vật liệu: Các đồ vật để thực hiện hành động.
 • Điều kiện trước tiên: Ngồi lên ghế.
 • Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể chân tay để trẻ bắt chước lại.

 

untitled 3

 •  Gợi ý bổ trợ: Dạy những hành động bắt chước có liên quan đến chơi mà trẻ thích.

see-and-learn-speech-s1-002-300w

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

(1)   Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.

(2)   Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.

(3)   Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo

Cách đánh giá này được áp dụng trong suốt các bài dạy từ Bài 1 đến Bài 106

Nguồn: sưu tập từ các trang mạng

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply