Sống Với Hội Chứng Down

Sống Với Hội Chứng Down (Living with Down syndrome) của tác giả  Sue Buckley đăng trên tạp chí  Down Syndrome Issues and Information năm 2000. Sue Buckley là giáo sư hàng đầu khoa Khuyết tật về Phát Triển, phân khoa Tâm lý, đại học Portsmouth, Anh quốc, Giám đốc về Nghiên cứu và Huấn luyện, Quỹ Giáo dục về Hội chứng Down, Anh quốc. Với […]

Read more